H A R D L O O P L O G B O EK

31/03/2012

ZATERDAG, 31 MAART

Hoort bij: ZATERDAG, hardlopen — admin @ 15:40

DE ZATERDAGSE LANGE DUURLOOP GING DIT MAAL VIA DE NEDEREINDSEWEG NAAR DE MEERN*. VANDAAR LANGS HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL TERUG NAAR NIEUWEGEIN.
DE AFSTAND VAN DEZE DUURLOOP: 27,3 KILOMETER
DE TIJD DE IK HIERVOOR NODIG HAD: 2 UUR 32 MINUTEN.

ROUTE OP DE KAART

IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2012 ZIJN 906 KILOMETERS AFGELEGD.

De Meern is een deel van de wijk Vleuten-De Meern in de gemeente Utrecht, in de Nederlandse provincie Utrecht. De Meern ligt net ten noorden van de autosnelweg A12 en Knooppunt Oudenrijn. Het kanaal de Leidse Rijn loopt door het voormalige dorp. Een inwoner wordt een Merenees genoemd.
De Meern is voortgekomen uit een uit de middeleeuwen daterende boerderijenstrook. Deze boerderijen staan op de ontginningsbasis (de tegenwoordige Rijksstraatweg) van de polders Oudenrijn en Veldhuizen, terwijl rond de Meernbrug en de daarvóór 1480 gestichte kapel, op de plaats van de huidige N.H-kerk, een kleine concentratie van bebouwing ontstond.[1]
De ontwikkeling en de ligging van het huidige De Meern zijn bepaald door de loop van de Leidse Rijn. Rond 1665 werd de Leidse Rijn verbreed, ten dienste van de trekvaartverbinding tussen Utrecht en Leiden. Dit was een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de dorpjes Oudenrijn en Veldhuizen: de trekschuiten, die dagelijks passeerden, bevorderden de handel en dat maakte de plaats aantrekkelijk.
In de 19e eeuw kreeg de lokale overheid langzaam meer greep op de bouw van woningen d.m.v. het vaststellen van uitbreidingsplannen.[2] Het zou echter tot na de Tweede Wereldoorlog duren voor er op wat grotere schaal gebouwd ging worden. Om enigszins in de gestegen behoefte aan woonruimte te voorzien, werden in het kader van de woningwet in in de periode 1948 tot 1954 28 huizen gebouwd aan de Woerdlaan en de Kerkstraat. In het gedeelte van De Meern dat tot de gemeente Veldhuizen behoorde werden in dezelfde periode 18 woningen gebouwd aan de Van Zuylenstraat en de Veldhuizenlaan. In het onder de gemeente Oudenrijn vallende deel werd in 1939 een nieuwe kerk met pastorie gebouwd en had de gemeente rondom de kerk een uitbreidingsplan ontwikkeld. Tot 1954 werden meer dan 40 woningen gebouwd aan de Zonstraat, Kalverstraat, Pastoor Boelenslaan, Pr. Beatrixlaan en Pr. Irenelaan.[3]
Het huidige De Meern is op 1 januari 1954 ontstaan uit het samengaan van de gemeenten Oudenrijn en Veldhuizen.
In 1963 wordt gestart met De Meern-Zuid, een nieuwbouwplan dat het gebied tussen de Rijksstraatweg en de A12 beslaat en circa 1200 huizen omvat. De Meern-Zuid bestaat uit het plan Oudenrijn (ten Oosten van de Meerndijk) en het plan Veldhuizen (ten westen van de Meerndijk).[4]. Eveneens wordt gestart met het uitbreidingsplan in onderdelen voor De Meern-Noord.[3] In 1969 wordt aan de Oranjelaan het winkelcentrum Mereveldplein gebouwd.[5]
Eind jaren zeventig wordt gestart met de nieuwbouwwijk Nijevelt.[6]. Dit wordt gevolgd door het bestemmingsplan ‘t Weer dat uiteindelijk zal leiden tot de bouw van circa 1100 woningen.[7]
Tot 2001 behoorde het voormalige dorp De Meern bij de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Sindsdien is het een onderdeel van de stad Utrecht en is het ingedeeld bij de wijk Vleuten-De Meern met wijknummer 10. Het voormalige dorp maakt echter nog wel gebruik van ‘eigen’ plaatsnaamborden en postadressen. In 1999 had De Meern 10.330 inwoners.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URL

Geef een reactie

Powered by WordPress