H A R D L O O P L O G B O EK

31/03/2012

ZATERDAG, 31 MAART

Hoort bij: ZATERDAG, hardlopen — admin @ 15:40

DE ZATERDAGSE LANGE DUURLOOP GING DIT MAAL VIA DE NEDEREINDSEWEG NAAR DE MEERN*. VANDAAR LANGS HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL TERUG NAAR NIEUWEGEIN.
DE AFSTAND VAN DEZE DUURLOOP: 27,3 KILOMETER
DE TIJD DE IK HIERVOOR NODIG HAD: 2 UUR 32 MINUTEN.

ROUTE OP DE KAART

IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2012 ZIJN 906 KILOMETERS AFGELEGD.

De Meern is een deel van de wijk Vleuten-De Meern in de gemeente Utrecht, in de Nederlandse provincie Utrecht. De Meern ligt net ten noorden van de autosnelweg A12 en Knooppunt Oudenrijn. Het kanaal de Leidse Rijn loopt door het voormalige dorp. Een inwoner wordt een Merenees genoemd.
De Meern is voortgekomen uit een uit de middeleeuwen daterende boerderijenstrook. Deze boerderijen staan op de ontginningsbasis (de tegenwoordige Rijksstraatweg) van de polders Oudenrijn en Veldhuizen, terwijl rond de Meernbrug en de daarvóór 1480 gestichte kapel, op de plaats van de huidige N.H-kerk, een kleine concentratie van bebouwing ontstond.[1]
De ontwikkeling en de ligging van het huidige De Meern zijn bepaald door de loop van de Leidse Rijn. Rond 1665 werd de Leidse Rijn verbreed, ten dienste van de trekvaartverbinding tussen Utrecht en Leiden. Dit was een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de dorpjes Oudenrijn en Veldhuizen: de trekschuiten, die dagelijks passeerden, bevorderden de handel en dat maakte de plaats aantrekkelijk.
In de 19e eeuw kreeg de lokale overheid langzaam meer greep op de bouw van woningen d.m.v. het vaststellen van uitbreidingsplannen.[2] Het zou echter tot na de Tweede Wereldoorlog duren voor er op wat grotere schaal gebouwd ging worden. Om enigszins in de gestegen behoefte aan woonruimte te voorzien, werden in het kader van de woningwet in in de periode 1948 tot 1954 28 huizen gebouwd aan de Woerdlaan en de Kerkstraat. In het gedeelte van De Meern dat tot de gemeente Veldhuizen behoorde werden in dezelfde periode 18 woningen gebouwd aan de Van Zuylenstraat en de Veldhuizenlaan. In het onder de gemeente Oudenrijn vallende deel werd in 1939 een nieuwe kerk met pastorie gebouwd en had de gemeente rondom de kerk een uitbreidingsplan ontwikkeld. Tot 1954 werden meer dan 40 woningen gebouwd aan de Zonstraat, Kalverstraat, Pastoor Boelenslaan, Pr. Beatrixlaan en Pr. Irenelaan.[3]
Het huidige De Meern is op 1 januari 1954 ontstaan uit het samengaan van de gemeenten Oudenrijn en Veldhuizen.
In 1963 wordt gestart met De Meern-Zuid, een nieuwbouwplan dat het gebied tussen de Rijksstraatweg en de A12 beslaat en circa 1200 huizen omvat. De Meern-Zuid bestaat uit het plan Oudenrijn (ten Oosten van de Meerndijk) en het plan Veldhuizen (ten westen van de Meerndijk).[4]. Eveneens wordt gestart met het uitbreidingsplan in onderdelen voor De Meern-Noord.[3] In 1969 wordt aan de Oranjelaan het winkelcentrum Mereveldplein gebouwd.[5]
Eind jaren zeventig wordt gestart met de nieuwbouwwijk Nijevelt.[6]. Dit wordt gevolgd door het bestemmingsplan ‘t Weer dat uiteindelijk zal leiden tot de bouw van circa 1100 woningen.[7]
Tot 2001 behoorde het voormalige dorp De Meern bij de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Sindsdien is het een onderdeel van de stad Utrecht en is het ingedeeld bij de wijk Vleuten-De Meern met wijknummer 10. Het voormalige dorp maakt echter nog wel gebruik van ‘eigen’ plaatsnaamborden en postadressen. In 1999 had De Meern 10.330 inwoners.

29/03/2012

DONDERDAG, 29 MAART

Hoort bij: DONDERDAG, hardlopen — admin @ 20:07

DE DONDERDAGOCHTEND VAN WERK NAAR HUIS VIA DE BRUGGEN EN VIADUCTEN VAN O.A. DE PLETTENBURGERBAAN.
AFGELEGDE AFSTAND: 14,4 KILOMETER
BENODIGDE TIJD: 1 UUR 22 MINUTEN

ROUTE OP DE KAART

TOTALE AFSTAND GELOPEN IN 2012: 879 KILOMETER

WOENSDAG, 28 MAART

Hoort bij: WOENSDAG, hardlopen — admin @ 19:58

DEZE WOENSDAG VAN WERK NAAR HUIS LANGS HET LEKKANAAL* EN VIA VREESWIJK NAAR HUIS.
AFGELEGDE AFSTAND: 14,2 KILOMETER
BENODIGDE TIJD: 1 UUR 18 MINUTEN

ROUTE OP DE KAART

TOTALE AFSTAND GELOPEN IN 2012: 864 KILOMETER.

*Lekkanaal
Het Lekkanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal met de rivier de Lek. Het kanaal is nog geen 4 kilometer lang en ligt oostelijk van het Merwedekanaal en Nieuwegein. Samen met het Amsterdam-Rijnkanaal vormt het Lekkanaal de belangrijke scheepvaartroute Antwerpen – Rotterdam - Amsterdam.

Aan het eind van de 19e eeuw is het Merwedekanaal gegraven van Amsterdam naar Gorinchem. Dit kanaal bleek door het toenemende aantal schepen niet meer te voldoen. Tussen de jaren ’30 en’60 van de 20e eeuw is het Merwedekanaal tussen Amsterdam en Utrecht verbreed en is er een nieuwe kanaaltak aangelegd naar Wijk bij Duurstede: het Amsterdam-Rijnkanaal. Tevens is er een aftakking gemaakt naar de Lek bij Nieuwegein. Zo ontstond Het Lekkanaal.
Ruim een kilometer ten noorden van de aansluiting op de Lek liggen de Prinses Beatrixsluizen. Deze sluizen vormen de scheepvaartverbinding tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal.

ZATERDAG, 24 MAART

Hoort bij: ZATERDAG, hardlopen — admin @ 19:53

DE ZATERDAG IS MEESTAL DE DAG VOOR DE LANGE DUURLOOP, DUS OOK DEZE ZATERDAG. VIA LEKDIJK, WAALSEWEG, ACHTERDIJK NAAR GROENEWEG EN UITERAARD WEER TERUG.

AFGELEGDE AFSTAND: 21,75 KILOMETER
BENODIGDE TIJD: 2 UUR 3 MINUTEN

ROUTE OP DE KAART

TOTALE AFSTAND GELOPEN IN 2012: 850 KILOMETER

23/03/2012

DONDERDAG, 22 MAART

Hoort bij: DONDERDAG, hardlopen — admin @ 16:58

VAN HET WERK NAAR HUIS VIA EEN RONDE ROND HET FORT EN VIA GEINOORD.
AFGELEGDE AFSTAND: 12,6 KILOMETER
TIJD DIE HIERVOOR NODIG WAS: 1 U 07 MIN

ROUTE OP DE KAART

AFGELEGDE AFSTAND IN 2012: 815 KILOMETER

DINSDAG, 20 MAART

Hoort bij: DINSDAG, hardlopen — admin @ 16:50

NAAR HET WERK VIA BEATRIXSLUIS, PLOFSLUIS, OVER BLAUWE BRUG EN JUTPHASEBRUG.
AFGELEGDE AFSTAND: 11,0 KILOMETER
TIJD DIE HIERVOOR NODIG WAS: 1 U 03 MIN

ROUTE OP DE KAART

AFGELEGDE AFSTAND IN 2012: 802 KILOMETER

19/03/2012

MAANDAG, 19 MAART

Hoort bij: MAANDAG, hardlopen — admin @ 23:45

VAN HET WERK NAAR HUIS VIA HOUTEN-OUD WULVEN EN GOLFTERREIN.
AFGELEGDE AFSTAND: 16,5 KILOMETER
TIJD DIE HIERVOOR NODIG WAS: 1 U 30 MIN

ROUTE OP DE KAART

AFGELEGDE AFSTAND IN 2012: 792 KILOMETER

18/03/2012

ZONDAG, 18 MAART

Hoort bij: ZONDAG, hardlopen — admin @ 16:50

EXTRA LOOP OP EEN ZONDAGMIDDAG: O.A. LANGS HET LEKKANAAL.
AFGELEGDE AFSTAND: 17,34 KILOMETER
TIJD DIE HIERVOOR NODIG WAS: 1 U 36 MIN

ROUTE OP DE KAART

AFGELEGDE AFSTAND IN 2012: 775 KILOMETER

Lekkanaal

Lekkanaal

17/03/2012

ZATERDAG, 17 MAART

Hoort bij: ZATERDAG, hardlopen — admin @ 16:13

DE DUURLOOP VAN DEZE ZATERDAG GING DWARS DOOR HET CENTRUM VAN NIEUWEGEIN EN DAARNA RICHTING HOUTEN.
DE AFSTAND VAN DEZE ROUTE BEDRAAGT 24 KILOMETER.
DE BENODIGDE TIJD VOOR DEZE AFSTAND: 2 UUR 16 MIN.

ROUTE OP DE KAART

TOTAAL AFGELEGDE AFSTAND IN 2012: 758 KILOMETER

VRIJDAG, 16 MAART

Hoort bij: VRIJDAG, hardlopen — admin @ 16:08

DEZE VROEGE VRIJDAGOCHTENDLOOP GING OVER DE BRUGGEN EN VIADUCTEN: O.A. DE NIEUWEGEINSEBRUG, PLETTENBURGSEBRUG EN JUTPHASEBRUG.
DE AFSTAND VAN DEZE ROUTE BEDRAAGT 15 KILOMETER.
DE BENODIGDE TIJD VOOR DEZE AFSTAND: 1 UUR 29 MIN.

ROUTE OP DE KAART

TOTAAL AFGELEGDE AFSTAND IN 2012: 734 KILOMETER

Oudere berichten »

Powered by WordPress